Sebastiaan

Dit is de spin sebastiaan
Het is niet goed met hem gegaan
Luister!
Zei hij tot de andere spinnen
Vreemd ik weet niet wat ik heb
maar ik heb zo'n drang van binnen
tot het weven van een web

uit de bundel ZieZo van A.M.G. Schmidt